Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:55/400
Uptime:00:08
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 50 levelem.
8.9%
8.5%
7.9%
7.7%
7.5%
7.5%
7.4%
7.1%
6.8%
6.4%
5.4%
4.8%
4.6%
4.1%
1.6%
1.3%
1.3%
0.9%
0.3%