Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:266
Uptime:01:55
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 350 levelem.
9.0%
7.6%
7.1%
6.8%
6.6%
5.4%
5.0%
4.9%
4.7%
4.6%
4.3%
4.2%
4.2%
4.2%
3.9%
3.4%
3.2%
2.9%
2.1%
2.1%
2.0%
2.0%