Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:353
Uptime:03:39
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 350 levelem.
7.9%
7.0%
6.9%
6.5%
5.9%
5.4%
5.3%
4.6%
4.5%
4.4%
4.3%
4.1%
3.8%
3.6%
3.5%
3.5%
3.4%
3.4%
3.3%
2.9%
2.9%
2.8%