Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:323
Uptime:02:09
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 350 levelem.
8.4%
8.0%
6.9%
6.3%
6.3%
5.2%
5.0%
5.0%
4.9%
4.6%
4.4%
4.2%
3.9%
3.9%
3.8%
3.7%
2.9%
2.8%
2.7%
2.6%
2.5%
2.0%