Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:154/400
Uptime:07:43
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 50 levelem.
9.0%
8.4%
8.1%
7.7%
7.7%
7.5%
7.5%
7.2%
6.9%
6.4%
5.4%
4.9%
4.6%
4.2%
1.4%
1.2%
1.2%
0.7%