Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:237
Uptime:06:03
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 50 levelem.
8.9%
8.5%
7.9%
7.7%
7.5%
7.4%
7.3%
7.0%
6.8%
6.3%
5.4%
4.7%
4.6%
4.1%
1.7%
1.5%
1.4%
0.9%
0.5%