Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:333
Uptime:02:41
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry games



Błąd!
Popularność ras

Popularność rasy wybranych przez graczy z co najmniej 50 levelem.
8.3%
8.0%
6.8%
6.8%
6.7%
6.0%
6.0%
5.7%
5.4%
5.3%
5.2%
4.6%
4.4%
4.1%
3.8%
3.5%
3.4%
3.0%
2.9%