Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:469
Uptime:11:20
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Potwory
Podaj nazwę potwora

Typ
Zwykłe
Wspierające
Zadaniowe
Sagowe
Najazdowe
Taskowe
Sparringowe
Loot info:

drop -7:
drop -6:
drop -5:
drop -4:
drop -3:
drop -2:
drop -1:
drop 0 :
drop +1:
drop +2:
drop +3:
drop +4:
drop +5:
drop +6:
drop +7:


zabij ~100.000 potworów.
zabij ~40.000 potworów.
zabij ~20.000 potworów.
zabij ~12.000 potworów.
zabij ~4.000 potworów.
zabij ~2.000 potworów.
zabij ~1.200 potworów.
zabij ~300 potworów.
zabij ~120 potworów.
zabij ~30 potworów.
zabij ~10 potworów.
zabij ~6 potworów.
zabij ~4 potworów.
zabij ~2 potworów.
zabij ~1 potworów.