Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:156/400
Uptime:07:47
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Ostatnie zabójstwa

Najbardziej agresywny gracz:
Tamagotchi (5 kills)


2018.06.25 19:55:55 Tamagotchi zabity przez Calipso
2151 level2262 level
2018.06.25 19:55:39 Nagini zabity przez Tamagotchi
1402 level2151 level
2018.06.25 19:54:51 Earther zabity przez Calipso
947 level2262 level
2018.06.25 19:54:48 Sasun zabity przez Calipso
1433 level2262 level
2018.06.25 19:52:49 Saiyan Master zabity przez Nagini
589 level1402 level
2018.06.25 19:52:48 Blyatchenko zabity przez Nagini
999 level1402 level
2018.06.25 19:37:14 Earther zabity przez Tamagotchi
947 level2151 level
2018.06.25 19:36:10 Znajoma Morda zabity przez Saiyan Master
470 level589 level
2018.06.25 19:35:05 Draconic zabity przez Tamagotchi
998 level2151 level
2018.06.25 19:33:31 Tajny Januszek F zabity przez Antoszka
1202 level2064 level
2018.06.25 19:32:15 Borys Gohan zabity przez Sasun
330 level1433 level
2018.06.25 19:31:42 Teddy Bear zabity przez Dzony Wypasiony
2300 level2022 level
2018.06.25 19:22:54 Jabolozo zabity przez Tamagotchi
1591 level2151 level
2018.06.25 19:21:48 Zmrd zabity przez Tamagotchi
1369 level2151 level
2018.06.25 19:19:07 Borys Buu zabity przez Jabolozo
1208 level1591 level
2018.06.25 19:16:42 Zmrd zabity przez Draconic
1369 level998 level
2018.06.25 19:16:13 Lil Monk zabity przez Jabolozo
1021 level1591 level
2018.06.25 19:15:31 Borys Gohan zabity przez Zmrd
330 level1369 level
2018.06.25 19:13:15 Lil Monk zabity przez Jabolozo
1021 level1591 level
2018.06.25 19:04:55 Lil Monk zabity przez Sasun
1021 level1432 level