Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:354
Uptime:00:38
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Przedmioty
Podaj nazwę przedmiotu

Nazwa: Soldier Helmet
Regenerates 50 health/s.
Typ: helmet
Wymaga: -
Waga: 50.00 oz
Pancerz: 12
Cena: 20
Loot from:
Bomber drop 0
Winter Soldier drop 0