Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:316
Uptime:09:03
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Przedmioty
Podaj nazwę przedmiotu

Nazwa: Salamandre Skin
Typ: to quest
Wymaga: -
Waga: 1.00 oz
Jak zdobyć: loot
Cena: 12
~1x
Cena
(NPC):
9
Cena
(Salesman):
14
Loot from:
Fire Salamandre drop +7
Weakened Dabura Statue drop +6
Salamandre Queen drop +3
Salamandre drop -1