Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:266
Uptime:04:51
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Przedmioty
Podaj nazwę przedmiotu

Nazwa: Magic Turban
Increase ki damage about 10%.
Typ: helmet
Wymaga: -
Waga: 2.00 oz
Pancerz: 42
Cena: 480
~32x
Loot from: