Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:380
Uptime:01:41
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Przedmioty
Podaj nazwę przedmiotu

Nazwa: Fish
Nutritional value 144.
Typ: food
Wymaga: -
Waga: 5.20 oz
Jak zdobyć: buy, catch, loot
Cena: 30
Loot from:
Crab drop +5
Elder Namek drop +5
Electric Eel drop +5
Enormous Crab drop +5
Evil Namek drop +5
Guard drop +5
Hetmanch drop +5
Huge Crab drop +5
Merchant drop +5
Namek drop +5
Strong Namek drop +5
Eel drop +4