Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:344
Uptime:03:26
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Przedmioty
Podaj nazwę przedmiotu

Nazwa: Energy Ball
Typ: blast
Wymaga: -
Waga: 30.00 oz
Atak: 50
Obrona: 0
Szybkość: 8
Zasięg: 7
Cena: 1
Loot from:
Tsuful Inventor drop +1
Yeti drop 0
Armored Oozaru drop -4
Indian Spirit drop -4
Annihilator drop -5
Hyper Annihilator drop -5
Sand Beast drop -5
Tsuful Engineer drop -6