Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:407
Uptime:01:49
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Eventy
Powrót

Inwazje bossówOpis
  • bossy z każdego rodzaju atakują serwer w każdą środę i niedzielę między godziną 18:00 a 22:00
  • dla każdej kategorii pojawiają się 3 boss w tym samym czasie, ale w różnych miejsach na mapie
  • informacja o ataku jest wyświetlana do wszystkich graczy 5 minut przed inwazją
  • informacje o nagrodach z invasion boxów.

Bosses
LevelNazwaŁup
1-49
Hooligan Boss
invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)

50-99
Biomechanoid Boss
invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)

100-199
Hell Guardian Boss
invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)invasion box (tier I)

200-299
Hyper Annihilator Boss
invasion box (tier II)invasion box (tier II)invasion box (tier II)invasion box (tier II)

300-399
Yeti Boss
invasion box (tier II)invasion box (tier II)invasion box (tier II)invasion box (tier II)invasion box (tier II)invasion box (tier II)

400-599
Ultimate Droid Boss
invasion box (tier III)invasion box (tier III)invasion box (tier III)invasion box (tier III)invasion box (tier III)invasion box (tier III)

600-799
Terminator Boss
invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)

800-999
Super Saiyan Boss
invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)invasion box (tier IV)

1000-1499
Super Android Boss
invasion box (tier V)invasion box (tier V)invasion box (tier V)invasion box (tier V)invasion box (tier V)invasion box (tier V)

1500-1999
Exodia Boss
invasion box (tier VI)invasion box (tier VI)invasion box (tier VI)invasion box (tier VI)invasion box (tier VI)invasion box (tier VI)

2000+
Elder Ankoku Boss
invasion box (tier VII)invasion box (tier VII)invasion box (tier VII)invasion box (tier VII)invasion box (tier VII)invasion box (tier VII)


Mapy