Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:447
Uptime:00:28
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Komendy

GRA
!tutorial en/pl/br - zmienia język tutoriala
!skip - pomija tutorial (tylko gdy posiadamy inną postać na mainie)
!vote yes/no, powód - głosowanie (gdy zacznie się głosowanie wpisz '!vote yes/no')
!karma - pokazuje twoją aktualną karmę
!online - pokazuje listę graczy będących online
!online guild - pokazuje listę graczy z twojej gildii będących online
!uptime - pokazuje jak długo serwer jest online od ostatniego restartu
!frags - pokazuje twoje fragi
!saga - pokazuje informacje o [sagach]
!saga id - pokazuje informacje o graczach będących online i mających sagę o numerze id
!quests - pokazuje listę niewykonanych [questów]
!exp - pokazuje ilość doświadczenia do kolejnego poziomu
!ki - pokazuje ile ki musisz spalić do kolejnego poziomu ki
!website - pokazuje adres strony serwera
!cash - pokazuje ile zeni otrzymałeś z polowań
!cash x - wypłaca pieniądze, musisz być koło depo, x to ile zeni wypłacić
!cash messages - włącza/wyłącza wiadomości o zdobytych zeni za potwora
!reputation - pokazuje twoją reputację
!titles - pokazuje [tytuły] danego gracza
!absorb - pokazuje melee i ki absorb twojej postaci
!boost - pokazuje informacje o obecnym [booście]
!besthit - pokazuje twój najlepszy cios z melee i ki
!bonus x - umożliwia wymianę [punktów bonusu] na nagrody
!support x - pozwala na wsparcie Nameczańskich smoczych kul do [Namek Eventu] kwotą x zeni
!certaindrop - pokazuje informacje z systemu pewnego loota
!raid - pokazuje informacje o obecnym i poprzednim [rajdzie]
!salamandrearena - pokazuje informacje o [Salamandre Arena Event]
!salamandrearena online - pokazuje graczy będących na [Salamandre Arena Event]
!partyloot - włącza/wyłączą informacje o łupie zdobytym w party
!autoloot - włączą/wyłączą automatyczne podnoszenie łupu z potworów
!changename new name - zmiana nicku na nowy za 300 godzin Z-Fightera
!enable_attack_low - pozwala na atakowanie niskopoziomowych graczy, którzy dają 2+ fragów
!enable_effects - włącza/wyłącza wyświetlanie animowanych efekty technik
!enable_percents - włącza/wyłącza wyświetlanie obrażeń w procentach
!enable_pvp - pozwala na atakowanie innych graczy (anti-miss click)
!task - pokazuje informacje o [taskach]
!circle - aby używać kręgi na Dark Star ('!circle info')
!skilltime skillname - pokazuje czas potrzebny do zdobyca skilla
(nazwy skilli: train points, strength, sword fighting, ki blasting, attack speed, defence, energy)
!guildsbattle - pokazuje informacje o Guilds Battle
!teambattle - pokazuje informacje o Team Battle
!z-fighter - pokazuje ile zostało twojej postaci godzin Z-Fightera
!z-scroll x - umożliwia zmianę 10 godzin czasu Z-Fightera na jeden Z-Scroll

DOMKI
!buyhouse lub !buyhome - umożliwia kupienie domku
!invite - umożliwia zaproszenie gracza do domku
!door - umożliwia zaproszenie gracza do domku i zezwolenie mu na otwieranie wszystkich drzwi
!kick "name - wyrzucenie gracza z domku przed przednie drzwi tego domku
!leave - teleport z domku do przednich drzwi tego domku
!owner - umożliwia przekazanie domku dla innego gracza lub jego porzucenie
!door owners - pokazuje listę gracz z '!invite', którzy mogą otwierać drzwi koło, których stoisz

DOM AUKCYJNY
!auction buy id - umożliwia kupowanie przedmiotów z aukcji
!auction add price - umożliwia dodawanie przedmiotów do aukcji
!auction cancel id - umożliwia anulowanie aukcji
!auction info - pokazuje informacje o twoich aukcjach i pieniądzach na koncie
!auction cashout money - umożliwia wypłacenie pieniędzy z konta