Język:
English Polish Spanish Portuguese

Status:Włączony
Gracze:353
Uptime:03:30
Toplista i-rpg.pl TOP50 Gry gamesBłąd!
Dom Aukcyjny

Powrót do aukcji.

Dom Aukcyjny to system umożliwający handel między graczami na odległość i niezależnie od tego czy dany gracz jest online. Każdy z graczy może dodać swoją ofertę do Domu Aukcyjnego lub nabyć przedmiot wstawiony na aukcję przez innego gracza. Z Domu Aukcyjnego korzystać można za pomocą komend, aby użyć danej komendy musimy iść do specjalnej lokalizacji na mapie zwanej Domem Aukcyjnym.

Istnieją 4 takie lokalizacje w West City, East City, South City i na planecie Vegeta.
Po udaniu się do jednej z tych lokalizacji może użyć następujących komend:

!auction add price - dodanie przedmiotu do aukcji, gdzie "price" oznacza cenę za jaką chcemy ten przedmiot sprzedać. Wstawiany przedmiot musi znajdować się w bonus slocie. Po akceptacji dodania aukcji przedmiot zniknie z naszego ekwipunku i zostanie dodany do Domu Aukcyjnego, od teraz każdy inny gracz może go nabyć.

!auction buy id - kupienie przedmiotu z akucji, gdzie "id" oznacza id aukcji. Wszystkie aukcje jak i ich id można zobaczyć na stronie. Aby dokonać zakupu przedmiotu musimy mieć przy sobie odpowiednia ilość zeni.

!auction cancel id - anulowanie aukcji, gdzie "id" oznacza id naszej aukcji. Możemy anulować tylko własne aukcje. Po anulowaniu aukcji otrzymujemy z powrotem wstawiony przez nas przedmiot.

!auction info - wyświetlenie listy naszych aukcji. Za pomocą tej komendy możemy zobaczyć jakie obecnie wstawiliśmy aukcje i jakie id one posiadają. Możemy również zabrać wstawione przedmioty przez co aukcja zostanie anulowana.

!auction cashout money - wypłacenie zeni z banku, gdzie "money" oznacza ile zeni chcemy wypłacić. Jeżeli zamiast "money" podamy "all" to wszystkie nasze środki w banku zostaną wypłacone. Pieniądze w banku pojawiają się wtedy gdy jakiś gracz kupi przedmiot z naszej aukcji.


Każdy gracz może stawić maksymalnie 36 przedmiotów na aukcję.